Govor

Hvala lepa.

Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati. V njenem imenu gospod Janez Cigler Kralj.

Izvolite.