Govor

Hvala lepa.

Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin.

Najprej ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke.

Gospa Alenka Jeraj, izvolite.