Govor

Spoštovani predstavniki Vlade, predsedujoči, poslanke in poslanci!

Slovenska demokratska stranka je vložila predlog amandmaja k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami k 2. členu. V prvem odstavku spremenjenega 116.a člena se za besedilom »druge nevladne organizacije« doda besedilo »ter poklicne organizacije« in doda nov odstavek, ki se glasi: »do kritja stroškov iz proračunov Republike Slovenije za popravilo opreme ali nadomestitve uničene opreme ali porabljenega materiala svojih organov vodenja enot, služb, operativnih sestavov in javnih služb do katere so upravičene tudi lokalne skupnosti.« Z amandmajem sledimo predlogom in mnenju Združenja občin Slovenije kasneje 26. 8. 2022 predlagamo, da se med opravičence do povračila stroškov iz državnega proračuna vključi tudi poklicne izvajalce, pri čemer so mišljeni predvsem tisti iz poklicnih delov občine, javne, gasilskih služb. Ob enem predlagamo, da se med te vključi tudi lokalne skupnosti za pomoč pri kritju stroškov popravila opreme, nadomestitve uničene opreme ali porabljenega materiala svojih organov vodenja, služb, operativnih sestavov in javnih služb. S predlogom amandmaja za zvišanje ravni samoskrbnosti sledimo predlogu Združenja občine Slovenije pri čemer predlagamo, da ostane število ur na intervenciji na meji 8 ur kot je v predlogu besedila.

Menimo tudi, da je predlagan rok za odločanje o pomoči predolg, zaradi česar predlagamo, da bi bilo odločanje v teh primerih hitreje in najkasneje v 30 dneh od seznanitve s poročilom o intervenciji.

Letos kot vidimo zakaj tudi ta amandma je na mestu, da še tudi to mogoče malo obrazložim. Trenutno najbolj razmišljamo o zadnjem velikem požaru pa vendar nabor nalog prostovoljnih in poklicnih gasilcev je obširnejši, da bi njihove naštevanje mi vzelo preveč časa pa samo nekaj nalog bom naštel s katerimi se srečuje vsak dan in posledično tudi pride do obrabe in poškodb njihove opreme tudi poklicni gasilci in ostali pomagajo pri prometnih nesrečah, pri razlitih nevarnih tekočin tudi pred časom pomoč na območju Kočevja. Pomagajo reševalcem medicinske nujne pomoči, pomoč pri policiji, odzivajo se na pomoči pogrešanih oseb. Tudi sušno leto prinaša določene aktivnosti in naloge gasilcem in poklicnim gasilcem. Letos smo pa priča, da gori po celi Evropi. Intervencij je vse več in vse so zahtevnejše, zato pogosteje pride do obrabe in poškodb gasilske in druge opreme. V nekaterih državah, zato iščejo in intenzivno urejajo zaposlenim prostovoljnim gasilcem odsotnost za čas dela na intervenciji pri nas pa smo priča tudi temu mega požaru na Krasu, da so naši gasilci tudi stopali v nevarna območja / nerazumljivo/ neeksplodiranih bojni sredstev. So usposobljeni in pripravljeni za vse situacije in naša naloga je, da jim pomagamo zagotoviti boljšo in bolj varno opremo, da ne bodo, zaradi pomanjkanja kvalitetne, varovalne in druge opreme sebe in druge spravljali v nevarnost, saj je vsaka intervencija že sama po sebi nevarna.

Na samih intervencijah sploh mednarodnih razsežnosti pride do tako imenovane primerjalne analize različnih oprem za različne težavnosti in posebnosti, zato menimo, da tudi tokratne izkušnje uporabimo za nabavo ustrezne opreme na osnovi zgodovinske preteklosti, ker vemo, da se je gasilska stroka odločala vedno pravilno in strokovno in le lahko ugotovimo, da tudi tokrat ne bo drugače, zato bomo v Slovenski demokratski stranki zakon seveda podprli.

Hvala.