Govor

Branko Lobnikar

Hvala lepa. spoštovana gospa predsednica, cenjene poslanke in poslanci, predstavnici predlagatelja, predstavnik Državnega sveta ter ostali udeleženci!

Državni zbor Republike Slovenije je na 10. izredni seji, 14. 7. 2022 sprejel Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države. Zakon, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina 15 tisoč volivk in volivcev, odpravlja določene zakonodajne spremembe obstoječe zakonodaje s povrnitvijo zakonske ureditve v stanje pred sprejetimi zakonodajnimi spremembami.

Med parlamentarno obravnavo zakona so bile predstavljene poglavitne rešitve zakona, ki posegajo na številna področja. Vlada Republike Slovenije je proučila zakon v okviru svojih resornih pristojnosti, na katere posega zakon. Gre za delovna področja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za finance. V okviru tega je Vlada Republike Slovenije 8. 7. 2022 sprejela pozitivno mnenje k zakonu in s tem nadomestila negativno mnenje Vlade Republike Slovenije z dne 30. maja 2022.

Po mnenju Vlade Republike Slovenije sprejeti zakonodajni ukrepi sledijo zagotavljanju in uresničevanju temeljnih ustavnih načel, kot sta delovanje in ohranjanje pravne države. Za potrebe lažjega izvajanja določb zakona in za zagotavljanje pravne celovitosti in učinkovitosti delovanja državne uprave so bile v parlamentarni obravnavi sprejete določene spremembe in dopolnitve zakona.

Spoštovani, predlagamo, da po včerajšnjem izglasovanem vetu v Državnem svetu poslanke in poslanci ponovno potrdite Zakon za zmanjševanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države.

Hvala lepa.