Govor

Hvala. Besedo dajem predlagatelju zakona, predstavnikom predlagatelja.