Govor

Hvala.

Želi kdo od članov in članic odbora razpravljati o mnenju Zakonodajno-pravne službe? (Ne.) Zaključujem razpravo.

Prehajamo na odločanje. Na podlagi 265. člena Poslovnika Državnega zbora dajem na glasovanje naslednje mnenje: Odbor za zdravstvo podpira mnenje Zakonodajno-pravne službe ter ji predlaga, da pripravi odgovor Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.

Glasujemo. Navzočih je 12, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.)(Proti nihče.)

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

Odbor bo pripravil poročilo, v katerega bo sprejeto mnenje vključeno, in ga bo posredoval Zakonodajno-pravni službi, ki v skladu z 266. členom Poslovnika Državnega zbora pripravi ogovor Ustavnemu sodišču.

Zaključujem točko dnevnega reda in 5. nujno sejo Odbora za zdravstvo. Želim vam prijetne počitnice.

Hvala.