Govor

Hvala za besedo. Dobro jutro vsem.

Državni svet je v svojem mnenju in izglasovanem vetu izpostavil več problemov povezanih z novelo Zakona o RTV, na katero smo opozorili tudi v naši poslanski skupini. Najprej seveda ta nujni postopek za katerega seveda ni poslovniških…, torej poslovniška določila zelo jasno povedo v katerem primeru se lahko izvede nujni postopek, ampak očitno bo to modus operandi te Vlade, nujni postopki praktično na vsaki seji imamo zakone po nujnem postopku, ki seveda nujno pomeni izključitev vseh deležnikov, ki bi se morali do stvari opredelit, jemlje možnost kakršnekoli javne razprave oziroma pogovor in vključitev vseh deležnikov, ki jih tematika zadeva in na ta način pač si kolegi iz koalicije jemljete pristojnost, da vi vse najbolje veste in kaj je najbolje in pri tem ne potrebujete nobenega mnenja nikogar v tej državi, ki se mogoče leta in leta s temi stvarmi ukvarja.

Izključujete različne inštitucije, civilno družbo, društva, eni pa medtem, ko nam razlagajo, da so nujne zadeve in da je zato potrebno zakone sprejemat po nujnih postopkih »supajo« in se potapljajo in tako naprej. Prejšnji Vladi se je očitalo vladanje z odloki. V tej Vladi vidimo, da boste pač kot tank povozil zakone, ki veljajo, zlorabljal Poslovnik, instrumentaliziral zakonodajni postopek, ki je določen in z namenom je določen tako, kot je, torej, da se v razpravah in ob predlaganju različnih zakonov vključi vse tiste, ki jih zadeva, ki jih recimo nov zakon zadeva. Z vašim načinom seveda to vse izključujete in si jemljete pravico, da vi vse najbolje veste.

Naslednja stvar, ki je problematična, je seveda popolno izključevanje gledalcev in poslušalcev, torej plačnikov RTV prispevka. Tistih, ki so najbolj zainteresirani, da je RTV, zavod, da deluje tako kot je, kot od njega zahteva zakon, 4., 5. člen, kako se poroča, kaj se poroča, kako se obvešča javnost in tako naprej, ob vseh drugih stvareh, ki jih imamo, etični kodeks, kodeks novinarjev in tako naprej. Popolnoma, torej, so gledalci izključeni, nobene besede več ne bodo imeli, lahko bodo samo plačevali. Mi menimo, da to ni dobro in da glede na to, da so plačniki storitev Javnega zavoda RTV Slovenija, morajo imet odločilno vlogo, tako kot sedaj veljavni zakon predvideva, ko se 16 članov imenuje iz, torej, na predlog gledalcev in poslušalcev in se jih potrjuje v Državnem zboru. Mimogrede, tako ureditev poznajo vse razvite Evropske države in ko se je zakon leta 2005 pripravljal, se je po tem tudi zgledoval. Še več, tudi v vaši noveli ste dali same take primere, ki imajo stvari urejene tako, kot so urejene trenutno in funkcionirajo. Kot vedno, nam, pač, ko prikažete ureditev v drugih državah, pokažete, da imajo stvari urejene, tako, kot jih imamo recimo pri nas in nas želite s tem prepričat, da je pa potrebno pri nas stvari naredit drugače, da smo seveda bolj pametni od vseh drugih.

In, naslednji problem, ki je, seveda, je pa prenehanje mandatov. Torej, kot je povedal gospod Gams, zamenjava štiridesetih ljudi praktično čez noč. Za nas je to obglavljanje RTV-ja, potem, v nekem brezvladju se bo lahko dogajalo marsikaj in seveda se s tem ne moremo strinjat, ob tem, da je veljavni zakon predvideval, da se na vsake dve leti zamenja polovica teh programskih svetnikov ravno zato, da to vedno pride na drugo koalicijo, torej, da ni vedno ista koalicija, ki imenuje in se zato tudi ni nikoli moglo zgodit, da bi bil enostransko obarvan, če tako rečem, Programski svet.

Zdaj, povečuje se tudi število zaposlenih, s čimer ne bi bilo nobenega problema, če se seveda to ne bi povečevalo nesorazmerno z vsemi drugimi, se pravi, povsod drugje zmanjšujemo, medtem ko pri zaposlenih povečujemo in seveda je tukaj vedno treba pač tehtat, kakšno naj bo to razmerje, ravno zato, ker se pogosto v javnih zavodih zgodi, da zaposleni bolj skrbijo zase in za svoje pravice, kot pa za tisto, kar je dobro za javni zavod. Poznamo kakšne primere iz šolstva, ko se seveda večina, torej en manj kot polovica v svetih zavodov, zato smo to tudi spremenili ureditev na 3-3-3 in vi ste jo vrnili na 5-3-3, torej dali več moči zaposlenim, ki potem seveda izberejo ravnatelja, ki ne bo preveč zahteven do zaposlenih, ki bo, bomo rekli, bolj prijazen ali pa torej ne bo delal v korist zavoda ampak v korist predvsem zaposlenih zato, da bo mir v hiši. Tega smo veliko videli, potem pa ne znajo se taki ravnatelji odločiti in narediti, kar je potrebno, v kakšnih kriznih situacijah. Mi seveda temu nasprotujemo. Mislimo, da zakon o RTV je sicer potreben, tudi sestava programskega sveta morda kakšnih popravkov, vendar bi se o teh morali pogovarjati in dogovoriti. Mislim pa, da razlaganje, da je treba politiko umakniti zato, ker pač v Državnem svetu izvolimo programske svetnike na predlog poslušalcev in gledalcev, pač ne more biti argument. Državni zbor ima z Ustavo podeljeno pravico, da imenuje, da potrjuje mandate na različnih segmentih od sodišč do Informacijskega pooblaščenca, Varuha človekovih pravic in tako naprej. In razlagati, da sedaj delamo nekaj dobrega, ko bomo to ustavno pravico Državnemu zboru vzeli, in mimogrede spet primerjave z drugimi državami, v večini držav se programski svet oziroma svet, ki ima podobno vlogo kot pri nas programski svet, volijo v deželnih parlamentih oziroma v parlamentu.

Mi bomo pač nasprotovali, tudi torej danes glasovali za veto in seveda v nadaljevanju pač naredili vse tiste korake, da to preprečimo. Mi ocenjujemo, da gre za slab zakon, za res en tak še ne viden v tej državi pogrom nad vodstvom RTV-ja. Tukaj si res politika oziroma vi, koalicija, jemljete preveliko, bom rekla podobno kot je rekel gospod Gams, torej samo vi veste, kaj je prav in zdaj bomo to na horuk z mačeto naredili, vse posekali in bodo potem stvari tako kot si mi želimo. In tukaj potem podeliti samo nekaterim ne samo, da so predlagatelji, ampak da prav imenujejo določene člane programskega sveta, ob tem pa izključiti vse druge, se nam zdi popolnoma neprimerno. Tako, da mi bomo danes verjetno vložili tudi podpise za naknadni zakonodajni referendum. O RTV-ju smo že odločali na referendumu, torej o zakonu o RTV-ju in očitno bo jesen zelo zanimiva z raznimi referendumi.