Govor

Hvala lepa, gospod Hoivik.

Gospa Jeraj. Izvolite.