Govor

Asta Vrečko

Hvala lepa. Hvala lepa za vabilo in lep pozdrav vsem članicam in članom odbora in gospodu predstavniku Državnega sveta.

Kar se tiče mnenja Vlade kot predlagatelja zakona seveda menimo, da zakon ustrezno ureja umik politike iz vodenja in upravljanja RTV Slovenija. Tudi z argumenti, ki so bili podani za veto se strinjamo, vendar menimo, da je ravno to, kar je bilo podano kot argument proti pravzaprav argument za to, da se danes ponovno prosi odbor da zakon podpre. Namreč, politika, vpliv politike, in tukaj seveda konkretno imamo v mislih strankarsko politiko, je popolnoma prevelik in je do te točke prišel, da se to odraža na samem vodenju in upravljanju RTV Slovenija, kar je tudi opozorila Evropska komisija v nedavnem poročilu glede stanja pravne države pri nas. Namreč, ravno odreditev programskega sveta kjer 21 od 28 programskih svetnikov se izbere v Državnem zboru, 5 na predlog političnih strank, je namreč premočan vpliv politike na vodenje in upravljanje RTV Slovenija. Zato smo predlagali zakon, ki v bistvu to celostno ureja in naslavlja. Glede tega je bilo že mnogo povedanega tudi na vašem odboru, tako da in v razpravi v Državnem zboru. Verjamem, da so te spremembe nujne in zelo potrebne. Imajo tudi podporo javnosti, kot tudi spoštovanih poslank in poslancev v Državnem zboru, kjer pozivam tako vas in potem na seji, da zakon ponovno sprejmete. Hvala lepa.