Govor

Miroslava Palhartinger

Dobro jutro! Hvala za besedo! Zakonodajno-pravna služba je k zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje o zakonu pripravila pisno mnenje. V njem smo uvodoma povzeli navedbe iz zahteve. Glede njih ZPS ugotavlja, da se v večjem delu ukvarjajo s prehodno ureditvijo 22. člena, ki predvideva prenehanje mandatov članov organov vodenja, upravljanja in nadzora. Glede teh navedb ZPS pojasnjuje, da je bila ta rešitev v zakonodajnem postopku že izpostavljena, tudi obravnavana, nanjo pa je seveda s pravnega vidika v svojem pisnem mnenju zakonodajnem postopku posebej opozorila tudi ZPS. Glede drugih navedb zahteve za ponovno odločanje, ki imajo naravo presoje primernosti zakonske ureditve pa se ZPS ne opredeljuje, ker gre za vprašanje vsebinske narave, ki presegajo naše naloge. Hvala.