Govor

Hvala lepa dr. Gams. Besedo dajem predstavnici Zakonodajno-pravne službe gospe Palhartinger. Izvolite.