Govor

Hvala lepa, predsednica, za besedo. Predstavniki Vlade! Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

Prejšnja vladajoča koalicija se je ob koncu preteklega mandata zelo rada pohvalila, da so po 20 letih številnih neuspešnih poskusov končno sprejeli zakon o dolgotrajni oskrbi. Pa vendarle so se že v prvih poskusih izvajanja tega zakona v praksi hitro pokazale njegove pomanjkljivosti, nedoslednosti in na določenih mestih tudi pravna praznina. Da se bodo pojavile težave pri izvajanju aktualnega zakona smo opozicijske stranke v prejšnjem mandatu jasno in tudi glasno opozarjale. Takratna vladajoča koalicija pa na naša opozorila ni imela nobenega posluha. Kljub našemu vztrajanju takrat vladajoča koalicija niti ni želela niti malo nakazati, kako naj bi po njihovih zamislih izgledalo obvezno socialno zavarovanje, ki naj bi bil določen s posebnim zakonom o socialnem prispevku za dolgotrajno oskrbo. Preslišana so bila tudi naša opozorila, da bi morale biti pravice in storitve iz dolgotrajne oskrbe opredeljene v zakonu in ne v pravilnikih. Pridobljene pravice na podlagi vplačanega prispevka iz obveznega socialnega zavarovanja morajo biti namreč jasno in dokončno določene z zakonom. Socialni demokrati tako nedodelanega in pomanjkljivega zakona, ki ni predvidel sistemskega financiranja ter dokončno opredelil pravice in storitve uporabnikov nismo podprli. Takratni predlog zakona je prinesel veliko število obljub, dejansko pa je reševanje vseh ključnih vprašanj prelagal v prihodnost in prepuščal njihovo urejanje s pravilniki. Med tistimi, ki so takrat opozarjali na nedorečenost in neizvedljivost predlaganega zakona so bili tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje, Skupnost socialnih zavodov Slovenije in različna civilna združenja, ki zastopajo interese starejše populacije. Sedaj nas ravno ti omenjeni deležniki ponovno opozarjajo, da je potrebno postavljanje roke za začetek veljavnosti posameznih določb zakona zamakniti. Predvsem Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki je v zakonu predviden kot glavni nosilec sistema dolgotrajne oskrbe, opozarja, da po štirih mesecih od uveljavitve zakona država še vedno ni zagotovila finančnih sredstev za vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe, ministrstvo, pristojno za dolgotrajno oskrbo, zamuja s sprejetjem devetih ključnih pravilnikov. Poleg tega danes še vedno niso bili zagotovljeni niti nujni popravki vseh nedorečenosti in pomanjkljivosti trenutno veljavnega zakona.

Zato, da država še vedno ni zagotovila pogojev za izvajanje zakona, je odgovorna prejšnja vlada, saj so se roki, do katerih bi morala država poskrbeti za finančno, kadrovsko in celovito pravno podlago za izvajanje zakona, iztekli v marcu, torej pred zadnjimi državnozborskimi volitvami, ki so bile aprila letos. Tudi predstavniki domov za starejše, ki so v novem sistemu dolgotrajne oskrbe predvideni kot izvajalci institucionalne oskrbe starostnikov, so jasno opozorili, da je šest mesecev, ko naj bi se s prihodnjim letom začeli izvajati storitve dolgotrajne oskrbe v institucijah, absolutno premalo časa za prehod na nov sistem.

Ker so predlagane rešitve v praksi neizvedljive, s hitenjem izvajanja pa tako slabo pripravljenega zakona tvegamo, da bodo negativne posledice nosili starostniki in njihovi svojci, je nujno potrebno podaljšati prehodno obdobje za začetek uporabe trenutno veljavnega zakona o dolgotrajni oskrbi. Ta čas pa je potrebno izkoristiti za temeljito in široko javno razpravo z vsemi zainteresiranimi deležniki in z njimi razrešiti vsa odprta vprašanja. Pri sprejemanju in spreminjanju zakona je potrebno ponovno postaviti v središče uporabnike, ki predstavljajo eno izmed temeljnih in najbolj ranljivih skupin. Vzpostaviti moramo celovito in integrirano dolgotrajno oskrbo, ki bo poskrbela tako za zdravstvene kot tudi socialne in psihološke potrebe starejših.

Iz navedenih razlogov bomo Socialni demokrati predlog zamika veljavnosti zakona o dolgotrajni oskrbi podprli. In nenazadnje – predlog zakona bomo podprli / znak za konec razprave/ tudi zato, ker prinaša dodatno financiranje domov za starejše, s katerim se bodo pokrili višji stroški dela, ki so nastali zaradi dviga plač zaposlenih in sprememb normativ v domovih za starejše.

Spoštovane državljanke in državljani, ob tem pa mi dovolite, da se zahvalim vsem gasilcem, prostovoljcem in vsem ekipam, ki pomagajo pri zajezitvi največjega požara v Sloveniji. S tem ste izkazali, da je moč sodelovanja in skupnega / znak za konec razprave/ delovanja v Sloveniji izjemna.

Hvala lepa.