Govor

Hvala lepa.

Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Gospa Alenka Jeraj, izvolite.