Govor

Hvala lepa.

Predlog zakona kot matično delovno telo je obravnaval Odbor za zdravstvo, zato za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici, mag. Tamari Kozlovič.

Izvolite.