Govor

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje.

Začenjam 12. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi drugega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: mag. Matej Tonin, Iva Dimic, Damijan Zrim, Tomaž Lisec, Franci Kepa, Jernej Vrtovec, mag. Karmen Furman, Sandra Gazinkovski, Jožef Horvat, Janja Sluga, Jelka Godec, Ferenc Horvath, Suzana Lep Šimenko, Aleksander Reberšek in Franc Rosec, ki bo odsoten do 14. ure.

Na sejo so bili vabljeni predstavniki vlade in vse prisotne lepo pozdravljam.

Preden pa začnemo, bi vas samo še obvestila, da glede na trenutne temperature in pa znižanja hlajenja prostorov v Državnem zboru in v skladu s priporočili tudi Evropske komisije o varčevanju z energijo, pa čeprav vidim, da so kar zahladili ta prostor, vam pa vseeno tudi priporočam, da v prostorih Državnega zbora se lahko oblečete temperaturam primernejše in oblačila naj bodo lahkotnejša, ustreznih naravnih in zračnih materialov. Tako, da si lahko slečete suknjiče in odstranite kravate. / nemir v dvorani/ Bo v redu? No, ko se boste umirili pa nadaljujem.

Prehajamo na določitev dnevnega reda 12. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 15. julija 2022, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predloga za umik točke dnevnega reda oziroma predlogov za širitev dnevnega reda nisem prejela in zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav.

Glasujemo. Navzočih je 74 poslank in poslancev, za je glasovalo 61, proti nihče.

(Za je glasovalo 61.)(Proti nihče.)

Ugotavljam, da je dnevni red določen.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI, DRUGA OBRAVNAVA, NUJNI POSTOPEK.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila vlada.

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku vlade.

Gospod Simon Maljevac, izvolite.