Govor

Hvala lepa.

Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prva ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, mag. Janez Žakelj. Izvolite.