Govor

Asta Vrečko

Najlepša hvala. Pozdravljene vse poslanke in poslanci. Pozdravljena predsednica in državni svetnik dr. Gams.

Predlog novele Zakona o Radioteleviziji Slovenija celostno naslavlja problematiko vodenja in upravljanja RTV, ki smo ji bili trenutno priča. Namreč vodenje in upravljanja RTV ima velike probleme s političnim vmešavanjem v delo, kar se vidi tudi na trenutnem stanju. Veliko razprav je bilo tako v medijih kot v strokovni javnosti glede načina dela na radiu in televiziji Sloveniji, prav tako se dogajajo tam stavke in zaradi tega v bistvu menimo, da je ključna stvar, ki jo je treba v prvem koraku spremeniti, umakniti strankarsko politiko iz organov vodenja in upravljanja radio in televizije Slovenije. Kot smo tudi že v tej dvorani govorili, kot ste tudi sami razpravljali na prejšnjih sejah in na Odboru za kulturo, RTV Slovenija ni zgolj informativni program, na katerega sicer tako radi vsi javno opozarjajo in na katerega se politika pogosto rada seveda vmeša oziroma ima rada mnenja. Mi menimo, da je potrebno spremeniti koncept vodenja in upravljanja RTV Slovenija in zaradi tega umakniti politiko iz neposrednih organov odločanja, to pa dati zaposlenim na RTV-ju in civilni družbi. Zaradi tega se ukinja programski svet in nadzorni odbor, uvaja se 17-članski svet zavoda RTV, uvaja se finančni svet kot posvetovalno telo in pa štiričlanska uprava, katere bo en član seveda predsednik uprave in en delavski direktor oziroma direktorica. Tudi Evropska komisija je v nedavnem poročilu o vladavini prava izpostavila prav ta problem na področju medijev glede prevelikega vpliva na vodenje in upravljanje RTV Slovenija, prav problem tega strankarskega vpliva. In z našo novelo menimo, da bomo to celostno uredili in na ta način tudi zagotovili našemu največjemu kulturnemu in medijskemu zavodu nemoteno vodenje, da v bistvu opravlja svoje ključne naloge in svoje poslanstvo. Tako da vas prosim, drage poslanke in poslanci, da novelo zakona ponovno podprete. Hvala lepa.