Govor

Hvala lepa.

Zahtevo je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kulturo in zato za predstavite mnenja odbora dajem besedo predsednici odbora gospe Tamari Vonta. Izvolite.