Govor

Hvala podpredsednik za besedo.

Jaz bi se morebiti kar na predhodnega govorca navezal. V uredbi je tudi v 5. točki zapisano, da se Evrojust, 27. junija 2016, da je sklenil sporazum o sodelovanju z Ukrajino in v skladu s tem sporazumom je tudi v Evrojust napoten ukrajinski tožilec za zvezo zaradi lažjega sodelovanje, tako da jaz tukaj, nasprotno kot kolega iz Gibanje svoboda menim, da je predvsem upravičeno in nujno, da Evrojust temeljito pogleda kaj se dogaja Ukrajini. Predvsem ta uredba bo dala tudi nekaj sredstev, približno 16. milijonov evrov v naslednjih petih letih, da se bodo vsi ti dokazi zbirali. Kot vemo, trenutno se večina dokazov zbira tako iz satelitskih posnetkov kot pričevanja pisna in ustna in se mi zdi, da na tem področju moramo narediti vse, da se bo potem, po tej agresiji, ki upam, da bo čim prej končana, po tej vojni, da se bodo dokazi zbrali in se bodo tudi sodilo vsem, ki so ta grozodejstva zagrešili.

Hvala lepa.