Govor

Hvala.

Še kakšen od poslancev? (Da.) Andrej Hoivik. Izvolite.