Govor

Najlepša hvala predstavniku Državnega sveta.

Pri tej točki zdaj odpiram razpravo poslank in poslancev. Izvolite. Poslanec Miroslav Gregorič.