Govor

Igor Antauer

Zopet hvala. Lep pozdrav gospod predsednik. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi sem ostalim!

Kot rečeno, je komisija dne 31. 5., obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta, in da ne naštevam naprej, kot je bilo omenjeno že večkrat. V zvezi s tem smo dobili ustrezno pojasnilo predstavnice Ministrstva za pravosodje. Komisija je ugotovila, da je nujnost hitra vzpostavitev avtomatizirane zmogljivosti za hrambo zunanjega sistema vodenja zadev pri Evrojustu doživela široko politično podpro v članicah EU. Nedvomno je predlagane spremembe sprožila agresija Rusije na Ukrajino, kje so bili domnevno storjeni vojni zločini, hudodelstvo zoper človečnost, kar obstaja utemeljena nevarnost uničenja dokazov o genocidih, o hudodelstvih zoper človečnost in vojne zločine, je utemeljeno, da se preventivno zagotovi njihova ustrezna hramba in izmenjava med nacionalnimi mednarodnimi organizacijami. Moram pa reči, da razprava ni bila tako enosmerna, nihče ni imel nič proti temu dokumentu, vendar je bilo kar nekaj opozoril, da smo imeli v bližnji preteklosti podobne situacije, pa nismo tako izjemno hitro reagirali, čeprav se vsi zavedamo, da ta dokument ni nastal samo zaradi Ukrajine, in da je to tehnični dokument. Ne glede na vse skupaj pa je komisija sicer nesoglasno, pa ne zaradi nestrinjanja s tem dokumentom, ampak iz načelnih razlogov sprejela pozitivno mnenje in podpira predlagano stališče.

Hvala lepa.