Govor

Kolegice in kolegi!

Začenjam 2. sejo Odbora za zadeve Evropske unije. Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednje članice in člani odbora: poslanec Anton Šturbej je službeno odsoten, poslanca Damijana Zrima nadomešča poslanec Jani Prednik Poslanska skupina SD, poslanko Barbaro Kolenko Helbl nadomešča poslanec Dejan Premik Poslanska skupina Svoboda, poslanko Matejo Čalušić nadomešča poslanec Martin Premk Poslanska skupina Svoboda in poslanca Martina Marzidovška nadomešča poslanec Miroslav Gregorič Poslanska skupina Svoboda.

Obveščam vas, da so na sejo povabljeni poslanci Evropskega parlamenta iz Republike Slovenije, Urad predsednika Republike Slovenije, Kabinet predsednika Vlade tre predstavniki Vlade in Državnega sveta. Vse vas lepo pozdravljam.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGA UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O SPREMEMBI UREDBE EU 2018/1727 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA V ZVEZI Z ZBIRANJEM, ZAVAROVANJEM IN ANALIZO DOKAZOV POVEZANIH Z GENOCIDOM, HUDODELSTVI ZOPER ČLOVEČNOSTI IN VOJNIMI ZLOČINI V EVROJUSTU.

Gradivo k 1. in 2. točki smo prejeli od Vlade, 25. 5. 2022, na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije. Del gradiva k 2. točki smo poslanke in poslanci zaradi varovanih podatkov prejeli v varovani predal v sistemu Udis. Skrajni rok za obravnavo obeh predlogov stališč v Državnem zboru je 8. 6. 2022.

Gradivo k omenjenima točkama je bilo v skladu z določili Poslovnika Državnega zbora dodeljeno v obravnavo Odboru za zadeve Evropske unije kot pristojnemu odboru in Odboru za pravosodje kot matičnemu delovnemu telesu. Slednji je omenjeni gradivi obravnaval na 2. nujni seji. 1. 6. 2022 in sprejel mnenji, ki smo ju prejeli.

Prosim ministrico za pravosodje, dr. Diminiko Švarc Pipan, da nam predstavi predlog uredbe in zlasti predloga stališča Republike Slovenije.

Izvolite.