Govor

Spoštovani kandidat za ministra za okolje in prostor, v svoji predstavitvi ste strjeno in koncizno podali izzive s katerimi se boste soočali. Vemo, da so številne državne, lokalne pa tudi zasebne investicije odvisne od delovanja učinkovitosti Ministrstva za okolje in prostor. Umeščanje v prostor, še posebej inženirskih infrastrukturnih objektov predstavlja enega najzahtevnejših procesov, kjer se usklajujejo interesi različnih deležnikov. Kot sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo ste bili vključeni v načrtovanje in snovanje različnih projektov, med odmevnejše sodijo investicija v drugi tir, nadaljevanje in dokončanje savske verige, umeščanje hitrih cest, avtocest, uspešen primer je tovarna Magna. Moje vprašanje pa se nanaša na projekt drugi tir, koalicijske zaveze za doseganje obljub, predvsem časovnice ekonomičnosti, dane predvsem na področju izgradnje prometne infrastrukture bodo odvisne prav od vašega ministrstva. Vemo, da so spremembe, ki se dogajajo med samo gradnjo najdražje. Za sedaj je na tem projektu mogoče pričeti z drugim, z pripravljenimi deli – gradnjo dostopnih cest. V koalicijski pogodbi je zapisano, da bomo enotirno progo razširili v dvotirno, kar pa pogojuje sprejetje novega državnega prostorskega načrta. S tem so povezani različni upravni postopki. Novemu ministru, ministrici in sekretarju puščate v primeru nepravočasnega sprejetja novega državnega prostorskega načrta in izvedbe številnih postopkov, številne izzive. Zato me zanima kakšne ukrepe boste sprejeli, da bo mogoče državni prostorski načrt za različne investicije sprejeti časovno učinkovito?

Hvala lepa.