Govor

Lepo pozdravljeni, dobro jutro!

Pričenjam 1. nujno sejo Odbora za pravosodje!

Lepo pozdravljam vse članice in člane odbora, gospo kandidatko za ministrico ter ostale prisotne!

Ob začetku seje, prosim da preverite, člani in članice, ali imate s seboj prenosne identifikacijske kartice za glasovanje. Obveščam vas, da so zadržani in se seje odbora ne morejo udeležiti naslednji članice in člani odbora: član Matej Tašner Vatovec, katerega po pooblastila zastopa poslanka Tatjana Greif, potem, gospoda predsednika Vlade, kot prvotnega člana delovnega telesa, nadomešča mag. Alma Intihar, gospo Vido Čadonič Špelič nadomešča gospa Iva Dimic. Ker…, aha še eno smo dobili… Gospo Anjo Bah Žibert nadomešča poslanka Alenka Jeraj.

Ker k dnevnemu redu seje ni bilo predlogov za razširitev oziroma za umik katere od predlaganih točk, je določen dnevni red seje, kot je bil predlagan s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDSTAVITEV DR. DOMINIKE ŠVARC PIPAN, KANDIDATKE ZA MINISTRICO ZA PRAVOSODJE.

Gradivo z dne 25. 5. 2022 je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora oziroma ste ga poslanke in poslanci prejeli v varovani predal v sistemu UDIS.

Na sejo odbora, torej, je k tej točki vabljena Dr. Dominika Švarc Pipan, kandidatka za ministrico za pravosodje. Kandidatka se bo v skladu s 112. členom Ustave Republike Slovenije ter prvim in drugim odstavkom 230. člena Poslovnika Državnega zbora, predstavila Odboru za pravosodje, kot pristojnemu delovnemu telesu in odgovarjala na vprašanja članic in članov odbora. Na podlagi predstavitve bo odbor, v skladu s prvim odstavkom 231. člena Poslovnika, sprejel mnenje o ustreznosti predstavitve kandidatke, ki ga bom v roku iz prvega odstavka 231. člena Poslovnika poslala predsednici Državnega zbora Republike Slovenije in predsedniku Vlade Republike Slovenije.

Prosim dr. Dominiko Švarc Pipan, kandidatko za ministrico za pravosodje, da se predstavi Odboru za pravosodje.