Govor

Hvala lepa, gospa ministrica.

Prehajamo na razpravo in glasovanje o posameznih delih predloga deklaracije. Deklaracija ima tri poglavja, zato odboru predlagam, da se razprava o vseh treh poglavjih predloga združi v skladu s 128. členom Poslovnika. Po opravljeni razpravi pa bi opravili glasovanje o amandmajih, če bodo vloženi nato pa glasovali še o vseh treh poglavjih oziroma delih predloga deklaracije skupaj. Nasprotujete? Ali kdo temu nasprotuje? Ne.

Prehajamo na razpravo. Besedo ima gospod Hoivik.

Izvolite.