Govor

Hvala lepa. Želijo besedo predstavniki Ministrstva za pravosodje? Gospa ministrica, izvolite.