Govor

Miroslava Palhartinger

Dober dan! Hvala za besedo.

Zakonodajno-pravna služba je k Predlogu deklaracije pripravila svoje pisno mnenje z vidika svojih poslovniško določenih nalog in skladno z določbo 13. člena Zakona o Državnem zboru.

V tem mnenju je ZPS ugotovila, da se je o vsebini, na katero se nanaša Predlog akta, Državni zbor odločal že večkrat, in to nazadnje na 27. redni seji, novembra lani. Ker je obravnavani Predlog akta vložen v popolnoma enakem besedilu, smo v nadaljevanju mnenja povzeli pripombe iz takratnega mnenja, in te bi na kratko strnila.

K 1. točki, najprej seveda smo ugotovili, da je Državni zbor leta 2009 že sprejel posebno deklaracijo, s katero se je seznanil z Resolucijo Evropskega parlamenta. Potem smo v zvez s 1. točko predlagali, da se ponovno preveri, ali se je ustrezno sklicevati na poziv državam članicam, naj to Resolucijo še dodatno podprejo s sprejemom posebnega akta. Glede 1. točke smo ugotovili tudi, da ostaja nepopolno navajanje podatkov o objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Kar se tiče 2. točke smo opozorili na vključitev celotnega besedila Resolucije Evropskega parlamenta v predlog obravnavanega akta. Pojasnili smo, da vključevanje besedila že sprejetih aktov, ki, sploh, če jih sprejemajo drugi organi, ni neustrezno, saj v bistvu vsako povzemanje v predlog, ki se obravnava in sprejema načeloma ne izključuje možnosti poseganja vanje z amandmaji, kar pa bi bilo seveda popolnoma neustrezno in nedopustno.

Kar se tiče 3. točke smo opozorili tudi na neobičajnost rešitve, ki določa rok za objavo. Gre za zapis, ki sicer spominja na uveljavitvene določbe, teh pa akt kakršen kot deklaracija, ki je političen akt ne pa predpis načeloma niti ne potrebuje. Sklenemo pa še z ugotovitvijo, da je odveč poudarek kaj naj bi bilo predmet objave v Uradnem listu saj je to lahko le celotno besedilo akta, ki ga s sprejetem določi Državni zbor.

Hvala.