Govor

Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav.

Evropski parlament je dne 2. aprila 2009 ob upoštevanju splošne deklaracije človekovih pravic pač Organizacije združenih narodov in pa že sprejetih aktov sprejel resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmih. Ta resolucija je dejansko zgodovinsko dejanje, saj v njem kot evropsko normo obsodi totalitarizem v celoti, obsodi vse oblike totalitarizma ne glede na ideologijo, iz katere se vsaka oblika napaja. Vsak od teh sistemov sodi, ker je zločinski, ker je pomenil sistematično, načrtno pač izničenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in ker je povzročil v Evropi v minulem stoletju, ponekod pa se pač posledice tega vidijo še danes, neizmerno trpljenje tudi med ljudmi.

Zdaj Evropski parlament je s tem predvsem pokazal spoštovanje. Spoštovanje do vseh žrtev totalitarizma, spoštovanje do vseh tistih, ki so se borili proti totalitarizmu v katerikoli njegovi pojavni obliki proti katerikoli ideologiji, ki jo je napajal, in s tem poudaril evropske vrednote kot so svoboda, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, demokracija, enakopravnost, dosledno spoštovanje človekovih pravic in seveda načel pravne države. Poudaril pa je tudi pomen ohranjanja spomina na preteklost zaradi tega, kajti če resnice ni, če je ne izrečemo v celoti, potem ne more biti sprave, ne more biti skupnega izhodišča za naprej. In zato je prav ta poudarek, da se obsodi vse totalitarizme brez kakršnihkoli pridržkov in brez kakršnihkoli razlik ne glede na ideološko ozadje, toliko bolj pomemben in zato sem dejal, da je ta resolucija zgodovinska.

V Sloveniji žal še do današnjega dne nismo uspeli narediti tisto, kar izhaja iz same resolucije, kjer pravi, da se pač pričakuje, da jo bodo potrdili, pristopili k njej, pač izrekli podporo tudi v državah članicah. Ravno nasprotno, čeprav se je poskušalo že kar nekajkrat, se je prišlo samo do neke zelo klavrne deklaracije, ki jo je sprejel parlament že pred kar nekaj leti, ki pa je v bistvu zanikanje, negacija prav tistega bistva, ki izhaja iz same pač Resolucije Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu. Namreč, če je njeno izhodišče v originalu v pomenu evropskih vrednot, da obsodi vse oblike totalitarizma, totalitarizem kot tak in to brez kakršnekoli razlike glede na to, iz česa se nahaja in vseh ostalih okoliščin, je bila tista deklaracija, ki jo je sprejel takrat večina v Državnem zboru, mi je pač zagotovo ne, je v bistvu pomenila, da se dela razlike, da nek totalitarizem je pa vendarle malo sprejemljiv, ostali pa niso. To pač ne gre. Ne moreš zavračati eno obliko ali pa dve obliki totalitarizma, eno pa podpirati. Potem si totalitarec, toliko preprosto je to, tisti hip, ko začneš govoriti, da je ena stvar pa malo bolj sprejemljiva in delati razlike. Totalitarizem je totalitarizem. Je kršitev človekovih pravic, je trpljenje, je sistematično nasilje. In kakršnokoli razlikovanje med njimi je pač neprimerno. Neprimerno je tudi zaradi žrtev in koliko jih je posamezna oblika totalitarizmov 20. stoletja povzročila. Zelo različne, ampak lestvica gre približno takole, da je fašizem nekje pol milijona, nacizem 20 milijonov in komunizem 100 do 200 milijonov. Tako, da glede števila žrtev se ve, kateri je najhujši, ampak zato še vedno ni dopustna kakršnakoli razlika med njimi.

Iz tega razloga pač smo predlagatelji predlagali Državnemu zboru, da sprejme deklaracijo o podpori Resolucije Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu, in sicer v naslednjem besedilu, ki ga bom prebral, ker je dovolj jasno in tudi popolnoma skladno z načeli, ki izhajajo iz same Resolucije, ki je bila v Evropskem parlamentu takrat potrjena tudi z glasovi vseh poslank in poslancev iz Slovenije.

Na podlagi poziva o Resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu, ki jo je 2. aprila 2009 sprejel Evropski parlament, Državni zbor Republike Slovenije izraža podporo Resolucije Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu. S podporo Resoluciji Državni zbor Republike Slovenije izrecno in trajno zavrača vse totalitarne režime, ne glede na njihovo ideologijo, saj so vsi utemeljeni na nasilju ter sistematičnem kršenju človekovih pravic in so zato zločinski ter zavrženi. S podporo Resoluciji Državni zbor Republike Slovenije izraža najglobje spoštovanje do vseh žrtev totalitarnih režimov. Tako se pridružuje skupnim prizadevanjem in pozivom, izraženim v Resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu ter izraža pričakovanje, da bodo priporočila Resolucije Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu pri svojem delu upoštevale vse veje oblasti v Republiki Sloveniji. Državni zbor Republike Slovenije pa se k doslednemu spoštovanju njenih priporočil s sprejemom te Deklaracije zavezuje. Državni zbor Resolucijo Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu podpira v celotnem besedilu ter sprejema brez kakršnihkoli pridržkov. Toliko v uvodu.

Jaz upam, da je ta evropska norma, ki je danes pred nami, ta seštevek evropskih vrednot v najboljše pomenu besede, ki ga je sprejel pred dobrim desetletjem Evropski parlament, točka, kjer bi lahko dosegli soglasje vseh, vsaj v normalni demokratični državi bi to bilo tako, in da bi to Deklaracijo, ki je popolnoma skladna z izhodišči, z namenom, z vrednotami, ki izhajajo iz same Resolucije Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu, vsi skupaj tudi enotno podprli.