Govor

Lepo pozdravljeni. Pričenjam 3. nujno sejo Odbora za pravosodje. Vse prisotne lepo pozdravljam.

Obveščam vas, da so se opravičili naslednji člani oziroma članice. Se pravi, prisotna ne bo gospa Meira Hot, nadomeščal jo bo poslanec Damijan Zrim. Prav tako je opravičeno odsotna mag. Avšič Bogovič, nadomešča jo poslanec Lenart Žavbi.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. Prejeli ste dnevni red z dvema točkama, v zvezi s katerim v poslovniškem roku nisem prejela nobenega predloga za spremembo, zato je ta določen kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – OBRAVNAVA PREDLOGA DEKLARACIJE O PODPORI RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA Z DNE 2. APRILA 2009 O EVROPSKI ZAVESTI IN TOTALITARIZMU, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo posredovala skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Ta točka dnevnega reda je bila uvrščena na današnjo sejo odbora na podlagi zahteve skupine poslank in poslancev s prvopodpisanim Borutom Sajovicem za sklic izredne seje Državnega zbora z dne 20. 6. 2022.

Za obravnavo je bilo posredovano naslednje gradivo: predlog deklaracije z dne 13. 5. 2022 in mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 22. 6. 2022. Prejeli smo še mnenje vlade z dne, moram reči, 23. 6., ne, 22. 6. 2022. Dobro. Rok za vlaganje amandmajev je do začetka obravnave predloga deklaracije na seji odbora. Do sedaj amandmaji niso bili vloženi. Vsa navedena gradiva so objavljena na spletni strani Državnega zbora.

Na sejo so bili za obravnavo te točke povabljeni: predlagatelj skupina poslank in poslancev - v imenu predlagatelja mag. Branko Grims, Ministrstvo za pravosodje, Državni svet in Zakonodajno-pravna služba.

Pričenjam drugo obravnavo predloga deklaracije, v kateri bomo na podlagi 171. člena v povezavi s 126. členom Poslovnika Državnega zbora opravili razpravo in glasovanje o posameznih delih oziroma o poglavjih predloga deklaracije.

Želi besedo predstavnik predlagatelja v imenu skupine poslank in poslancev mag. Branko Grims, da nam poda dopolnilno obrazložitev predlogov? (Da.)