Govor

Najlepša hvala za kratko pojasnilo.

Odpiram sedaj razpravo kolegic in kolegov. Ali se je kdo prijavil? Vidim, da nihče ni prijavljen. Torej, končujem razpravo.

Na glasovanje dajem predlog stališča Republike Slovenije, ki se glasi: »Republika Slovenija pozdravlja prizadevanje za izboljšanje in večjo učinkovitost kapitalskih trgov, zato tudi odpira sprejem predloga uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spremembi uredbe številka 909/2014 glede discipline pri poravnavi čezmejnega opravljanja storitev, sodelovanja pri nadzoru, zagotavljanja pomožnih bančnih storitev in zahtev za centralne depotne družbe tretjih držav. Prednostna področja, ki jih predlog uredbe naslavlja so predvsem izboljšanje in učinkovitosti po trgovalnega okolja v EU, spodbujanja inovacij, nadaljnji razvoj infrastrukture finančnih trgov, Evropske unije in povečanje njegove odpornosti. Republika Slovenija si prizadeva predvsem za ustrezno proporcionalno izboljšanje discipline poravnave, izboljšane pogoje pod katerimi bodo lahko centralno depotne družbe dostopale do bančnih storitev, poenostavitev delovanja centralno depotnih družb v celotnem prostoru Evropske unije, izboljšanje sodelovanja med nadzornimi organi držav Evropske unije, izboljšanje pogleda v informacije tretjih držav in spodbujanje inovacij ter povečanje odpornosti centralno depotnih družb. To je ta predlog stališča Republike Slovenije. Sedaj bom dal ta predlog na glasovanje.

Glasujemo. Ugotavljam, da je bilo za 13 kolegov in kolegic, nihče ni bil proti.

(Za je glasovalo 13.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je stališče sprejeto.

S tem tudi končujem 2. točko dnevnega reda.

Prehajamo na razširjeno, torej na 2.A TOČKO DNEVNEGA REDA - STALIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGA UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O SPREMEMBI UREDBE 2021/241 GLEDE POGLAVJA REPower EU V NAČRTIH ZA OKREVANJE IN ODPORNOST ZA SPREMEMBO UREDBE 2021/1060, UREDBE EVROPSKE UNIJE 2021/2115, DIREKTIVE 2003/87 IN SKLEPA EVROPSKE UNIJE 2015/1814.

Gradivo k tej točki dnevnega reda smo prejeli od Vlade 1. julija 2022 na podlagi tretjega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado o zadevah Evropske unije. Skrajni rok za obravnavo v Državnem zboru je tudi danes. Stališče je bilo v skladu z določili Poslovnika Državnega zbora dodeljeno v obravnavo Odboru za zadeve EU kot pristojnemu odboru ter Odboru za finance kot matičnemu delovnemu telesu. Slednje je gradivo obravnaval na 2. seji dne 6. julija 2022 in sprejel mnenje, ki smo ga prejeli. Sedaj še enkrat prosim ministra za finance, gospoda Klemna Boštjančiča, da predstavi ta predlog uredbe. Najlepša hvala.