Govor

Samer Khalil

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj.

Povem samo lahko, da je komisija obravnavala predlog do stališče Republike Slovenije in predlog soglasno podprla.