Govor

Hvala. Torej, na 86. seji 5. julija 2022 je gradivo k tej točki obravnavala tudi Komisija DS za mednarodne odnose in evropske zadeve ter sprejela mnenje, ki smo ga prejeli.

Za predstavitev mnenja Komisije Državnega sveta k tej točki prosim člana komisije, gospod Samerja Khalila, da nam predstavi to mnenje. Najlepša hvala.

Izvolite.