Govor

Klemen Boštjančič

Hvala lepa.

Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Torej uredba številka 909/2014 standardizira zahteve za poravnavo finančnih instrumentov ter pravila o organizaciji in vodenju centralnih depotnih družb za spodbujanje varne, učinkovite in nemotene obravnave / nerazumljivo/. Spremembe, ki jih Evropska komisija s predlog uredbe o spremembi prej navedene uredbe strmijo predvsem k bolj učinkoviti in varni poravnavi vrednostnih papirjev v EU. Predlog tako predvideva znižanje stroškov regulativnih bremen za centralne registre vrednostnih papirjev ter olajšuje njihovo zmožnost čezmejnega ponujanja širokega nabora storitev. Predlog uredbe vzpostavlja tudi bolj učinkovit čezmejni nadzor tovrstnih registrov. Centralne depotne družbe so namreč sistemsko pomembne za finančne trge, saj opravljajo infrastrukturo, ki omogoča poravnavo vrednostnih papirjev. Na primernem trgu imajo ključno vlogo, saj centralizirajo začetno evidentiranje na novo izdanih vrednostnih papirjev in tudi vodijo račune vrednostnih papirjev ter vsako spremembo imetja. Predlagane spremembe prispevajo k razvoju učinkovitejšega po trgovalnega okolja v EU, spodbujanju inovacij in nadaljnjemu razvoju infrastrukture finančnih trgov ter povečanje njihove odpornosti. Vlada RS, zato predlog uredbe podpira, saj pomeni prvi korak k ustreznemu proporcialnemu izboljšanju discipline poravnave in tako k bolj varnemu in preglednemu finančnemu trgu. Na podlagi navedenega predlagam, da predlog stališče do Predloga uredbe o spremembi Uredbe številka 909/2014 podprete.

Hvala lepa.