Govor

Se zahvaljujem za dodatno pojasnilo.

Sedaj pa odpiram razpravo kolegic in kolegov. Ne vidim torej prijavljenih. Torej, končujem razpravo.

Na glasovanje torej dajem Predlog stališča republike Slovenije, ki se glasi: Republika Slovenija pozdravlja cilje in namen Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informacijski varnosti v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije št. 7670/22. Republika Slovenija podpira idejo o skupnem jedru varnostnih pravil, zavarovanje tajnih podatkov, ki bi veljale za vse organe telesa je Agencija EU, saj bi s tem poenotili različne pravne ovire institucij in organov EU in posledično poenostavili sodelovanje med omenjenimi organi in seveda institucijami.

Sedaj bomo šli na glasovanje. Glasujemo. Za je glasovalo 13, proti nihče.

(Za je glasovalo 13.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je to stališče sprejeto.

S tem končujem 1. točko dnevnega reda.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG STALIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGA UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O SPREMEMBI UREDBE ŠTEVIL 909/2014 GLEDE DISCIPLINE PRI PORAVNAVI ČEZMEJNEGA OPRAVLJANJA STORITEV SODELOVANJA PRI NADZORU ZAGOTAVLJANJA POMOŽNIH BANČNIH STORITEV IN ZAHTEV ZA CENTRALNE DEPOTNE DRUŽBE TRETJIH DRŽAV.

Gradivo k tej točki je bilo / nerazumljivo/ z določili Poslovnika Državnega zbora dodeljeno v obravnavo Odboru za zadeve EU kot pristojnem odboru in odboru za finance kot matičnemu delovnemu telesu. Slednjega je obravnaval na drugi seji 6. julija 2022 in sprejel mnenje, ki smo ga torej prejeli. Sedaj vidim tukaj ministra za finance gospod Klemna Boštjančiča torej, da nam predstavi dodatno torej stališče Vlade. Najlepša hvala.

Izvolite, gospod minister.