Govor

Dobro jutro vsem skupaj. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

Začenjamo 6. sejo Odbora za zadeve Evropske unije. Na začetku naj povem, da na seji kot nadomestni člani odbora s pooblastili sodelujejo: Kolega Martina Marzidovška nadomešča kolega Miroslav Gregorič, ga lepo pozdravljam, lep dober dan. In pa kolega Zorana Mojškerca nadomešča kolega Jožef Jelen, ki ga prav tako lepo pozdravljam na tej seji.

Obveščam vas, da so na sejo povabljeni poslanci evropskega parlamenta iz Republike Slovenije, Urad predsednica Republike Slovenije, Kabinet predsednika Vlade ter predstavniki Vlade in Državnega sveta.

Prehajam na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje ste sprejeli naslednji dnevni red, torej dne, 4. julija 2022 ste prejeli še obvestilo o razširitvi dnevnega reda. Tako se je dnevni red seje razširil z naslednjo točko, 2.a – stališče Republike Slovenije do predloga uredbe evropskega parlamenta in sveta o spremembi uredbe, EU2021/241 glede poglavij Repover EU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi uredbe EU202171060 uredbe EU2021/21-15, direktive 2003/87 ES in sklepa Evropske unije 2015/18-14.

Torej širitev določa 154.b člen Poslovnika Državnega zbora. Dne 6. julija 2022 pa ste prejeli še predlog za razširitev dnevnega reda v zvezi s sestavo stalnih delegacij. Predlagam, da se dnevni red seje torej razširi z naslednjo točko, točka 4. – Predlog sestave stalnih delegacij Državnega zbora za parlamentarno skupščino unije za Sredozemlje in za skupino, za skupni parlamentarni nadzor Europola.

Preden dam to na glasovanje, vas še naj obvestim, da kolega mag. Janeza Žaklja nadomešča kolega Aleksander Reberšek.

Sedaj bomo o tej razširitvi dnevnega reda glasovali.

Glasujemo. Navzočih je … poslank in poslancev, za je glasovalo 15, proti nihče.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je razširitev te seje sprejeta.

Določen je torej takšen dnevni red današnje seje kot ste ga sprejeli s sklicem in torej z obema razširitvama.

Preden začnemo sejo, bi vas rad obvestil, da bom to sejo prekinil ob 9. uri in 45 minut. Če do takrat ne bo končana, da se bodo zainteresirane poslanke in poslanci lahko udeležili nagovora ukrajinskega predsednika Volodimira Zelensky, ki bo ob 10. uri torej v veliki dvorani. Sejo odbora bomo nato nadaljevali deset minut po sklepu torej njegovega nagovora.

Sedaj prehajam na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGA UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O INFORMACIJSKI VARNOSTI V INSTITUCIJAH, ORGANIH, URADIH IN AGENCIJAH UNIJE.

Gradivo k 1. in 2. točki smo prejeli od Vlade, 23. junija 2022 na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado o zadevah Evropske unije. Skrajni rok za obravnavo obeh predlogov stališč v Državnem zboru pa je danes.

Gradivo k tej točki je bilo v skladu z določili Poslovnika Državnega zbora dodeljeno v obravnavo Odboru za zadeve Evropske unije kot pristojnemu odboru in Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo kot matičnem delovnem telesu. Slednjega je obravnaval na 4. nujni seji, 5. julija 2022 in sprejel mnenje, ki smo ga prejeli.

Sedaj prosim gospoda Igorja Eršteta, direktor Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, da nam predstavi predlog uredbe in še zlasti predlog stališča Republike Slovenije.

Izvolite.