Govor

Milan Ozimič

Hvala za besedo.

Lep pozdrav vsem prisotnim!

Komisija za državno ureditev je na svoji 24. izredni seji, 7. julija 2022, obravnavala Predlog zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države. Predloga zakona ni podprla.

V razpravi so državni svetniki izpostavili, da je bilo nekaj zakonov, za katere sedaj predlagajo spremembe, potrjenih na Komisiji za državno ureditev, torej v nastajanju sprememb, ki se zdaj ukinjajo, in je takrat ocenila, da je seveda to potrebno v dani situaciji in koristno, skratka, rešitve je podprla. Zato bi bilo nenavadno, da bi komisija po nekaj mesecih negirala svoje predhodne odločitve. Komisija je problematizirala tudi način spreminjanja zakonov v paketu in opozorila na to, da to lahko vodi v nepreglednost pravnega sistema. Državni svetniki so poudarili, da bi katero od sprememb zakonov morda tudi podprli, če bi lahko o predlogih odločali posamično, vendar te možnosti zaradi paketnega sprejemanja sprememb zdaj nimajo, nimamo. Komisija je spomnila na težavne razmere zadnjih dveh let, ko je morala Vlada zaradi epidemije sprejemati hitre odločitve, ki so bile namenjene obvladovanju epidemije in blaženju posledic v družbi. Komisija je posebej izpostavila spremembe Zakona o organizaciji in financiranju izobraževanja, ki sicer ni bil obravnavan na Komisiji za državno ureditev, vendar je dobil podporo v Državnem svetu, ker je sledil predlogu lokalnih skupnosti, ki so si dolgo prizadevale, da bi glede na odgovornost, ki jo imajo za delovanje javnih šol in vrtcev, pridobile večji vpliv v svetih zavodov. V primerih težav z zavodi so lokalne skupnosti vedno prve, ki so pozvane k reševanju problemov, pa za to nimajo učinkovite večine v svetih zavodov. Komisija je izpostavila, da se večini svetov zavodov spremembe v skladu z novo zakonodajo še niti uveljavile niso in ne moremo govoriti o škodljivih posledicah. Sicer pa tudi posledice kot škodljive niso pravzaprav nikjer dokazane, prikazane ali kakorkoli ugotovljene; vpliva teh zakonov pravzaprav še niti ni možno meriti. Če pa to ni merljivo, potem pa seveda ni možno govoriti o škodljivih ali pa o koristnih posledicah in odpravljati takšne stvari na takšen način je seveda dokaj nenavadno početje.

Komisija za državno ureditev je Zakon o tujcih, ki se zdaj spreminja, potrdila predvsem z vidika, da prinaša dodatne garancije glede poravnavanja stroškov tujim študentom pri študiju in bivanju v Sloveniji.

Glede predlaganih sprememb Zakona o ohranjanju narave pa so državni svetniki menili, da je nevladnim organizacijam treba postaviti višje pogoje za njihovo sodelovanje v pravnih in sodnih postopkih, saj postopki lahko vodijo tudi do upočasnitve določenih projektov na lokalni in državni ravni in lahko povzročijo ekonomsko škodo.

To je povzetek iz mnenja, ki ste ga dobili za to sejo tudi v pisni obliki. Hvala.