Govor

Besedo dajem predstavnici Zakonodajno-pravne službe, gospe Sladjani Ješić.