Govor

Hvala.

Želi besedo še druga predstavnica? Kasneje?