Govor

Lepo pozdravljeni! Vse članice in člane odbora in vse vabljene pozdravljam na današnji 5. nujni seji Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Pričenjamo sejo.

Na sejo so kot nadomestni… Imamo enega nadomestnega člana gospod Rastislav Vrečko nadomešča gospo Tamaro Kozlovič. Ker k dnevnem redu ni bilo podanih predlogih za razrešitev ali za umik zadeve je določen dnevni red seje kot je bil opredeljen s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA ZA ZMANJŠANJE NEENAKOSTI IN ŠKODLJIVIH POSEGOV V POLITIKE TER ZAGOTAVLJANJE SPOŠTOVANJA PRAVNE DRŽAVE, KI GA JE DRŽAVNEMU ZBORU V OBRAVNAVO PREDLOŽILA SKUPINA VOLIVK IN VOLIVCEV in je bil dne 25. aprila 2022 objavljen na spletnih straneh in v omrežju Državnega zbora.

Kot gradivo imamo na voljo še dopis Sodnega sveta, mnenje Državno tožilskega sveta, pripombe Skupnosti občin Slovenije, pripombe Združenja Mestnih občin Slovenije, mnenje Vlade RS z dne 31. 5. in 8. 7. 2022, pripombe Sindikata policistov Slovenije, zahtevo za sklic nujne seje odbora z dne 5. 7. 2022, zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora z dne 8. 7. 2022, mnenje Zakonodajno-pravne službe, pripombe Gospodarske zbornice Slovenije in mnenje Komisije Državnega sveta za državno ureditev. K točki dnevnega reda so bili vabljeni predstavniki Instituta 8. marec, Vlada, Zakonodajno-pravna služba, Državni svet. Dodatno so bili povabljeni še Aljoša Petek iz Pravno-informacijskega centra, Dejan Jefim iz Sindikatov taksistov, Polona Torkar iz Asociacije, Goran Lukič iz Delavske svetovalnice, Marko Durdubakov (sem prav prebrala) Študentska fronta, Mima Suhadolc Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Alenka Kreč Bricelj in Tina Tomšič.

V poslovniškem roku smo prejeli amandmaje, ki jih je vložila koalicija oziroma Poslanska skupina Svoboda, Levica in SD.

Pričenjam drugo obravnavo predloga zakona, o kateri bomo opravili razpravo in glasovanje o posameznih člena predloga zakona. Ali kdo temu predlogu nasprotuje? Moram še nekaj prebrati: »Odboru predlagam, da se razpravlja o vseh členih skupaj in vloženih amandmajih, da se jih združi v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 128. člena Poslovnika Državnega zbora. Po opravljeni razpravi bomo opravili glasovanje o amandmajih ter nato glasovali o vseh členih skupaj.« Se strinjate? Ali ima kdo kaj proti?

Besedo predajam vabljenim na sejo. Najprej predstavnicama predlagateljev zakona dajem besedo. (Zelen gumb.)