Govor

Hvala lepa.

Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance in za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici, Andreji Kert.

Izvolite.