Govor

Govorimo o širitvi dnevnega reda, se pravi, o ratifikacijah.