Govor

Ne, ne, ne, gre za širitev dnevnega reda, odločamo o širitvi dnevnega reda… / oglašanje iz dvorane/