Govor

Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje!

Začenjam 10. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi prvega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Predrag Baković od 10. do 11. ure, mag. Meira Hot od 11. do 15. ure, mag. Janez Žakelj, mag. Matej Tonin, Zoran Mojškerc, Žan Mahnič, Andrej Hoivik, dr. Anže Logar od 13.30 dalje, Lucija Tacer, Ferenc Horváth od 11. ure dalje, mag. Sara Žibrat od 9. do 10. ure, Anja Bah Žibert do 10. ure in Katarina Štravs od 9. do 10. ure.

Na sejo sem vabila predstavnico 5 tisoč volivk in volivcev k 3. točki dnevnega reda in predstavnike Vlade k vsem točkam dnevnega reda. Vse prisotne lepo pozdravljam, ker bo danes precej dolg dan.

Prehajamo na določitev dnevnega reda 10. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v torek, 12. julija 2022, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu z drugim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora.

Prehajamo na obravnavo in odločanje o predlogih za širitev dnevnega reda. Odbor za zunanjo politiko Državnemu zboru predlaga, da dnevni red 10. izredne seje razširi s 5a točko, to je Predlogom zakona o ratifikaciji Protokola k pristopu Kraljevine Švedske k Severnoatlantski pogodbi, in s 5b točko, to je Predlogom zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Finske k Severnoatlantski pogodbi. Predlog ste prejeli v sredo, 13. julija 2022.

Želi besedo predstavnik Odbora za zunanjo politiko? (Ne.) Želi besedo predstavnik Vlade kot predlagateljice predlogov zakonov? (Da.) Ja, izvolite.