Govor

Hvala lepa.

Želi besedo še kdo od vabljenih? Izvolite, gospa Cetinski.