Govor

Janoš Kern

Hvala za besedo, predsedujoča.

Lep pozdrav vsem.

Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na 57. seji 27. 6. 2022 obravnavala Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021-2025 za leto 2021, ki ga je v obravnavo v Državni zbor predložila Vlada. Komisija se je s poročilom seznanila. Komisija podpira prizadevanje različnih društev oziroma institucij za izboljšanje slovenske jezikovne pismenosti, razvoj slovenskega strokovno in znanstvenega jezika, dostopnost uporabe slovenskega jezika v različnih platformah, polno funkcionalno rabe slovenskega jezika za vse govorce in bralce v prilagojenih tehnikah in aplikacijah. Posebno pozornost je treba namenjati na eni strani nadgradnji že obstoječe jezikovne infrastrukture in kontinuiranemu razvoju slovenščine v digitalnem okolju. Na drugi strani pa spodbujati uporabo teh produktov.

Slovenski jezik mora postati del spodobnega digitalnega sveta. Njegova vloga v digitalnem okolju dopolnjuje razvoj jezika in s tem omogoča jezikovno opolnomočenju vseh državljanov na različnih področjih. Slovenski jezik v vseh tehnoloških oblikah je pomemben del slovenske jezikovne prepoznavnosti, zato je nujno spodbujati sodelovanje vseh strokovnih deležnikov s področja slovenskega jezikoslovja in neposrednih uporabnikov slovenskega jezika. Različni slovenski jezikovni viri morajo biti dostopni razvijalcem jezikovnih tehnologij. Država pa mora za razvoj in uporabo slovenskih jezikovnih tehnoloških produktov zagotoviti stalna finančna sredstva. Komisija poziva Ministrstvo za kulturo, da v najkrajšem možnem času zagotovi ustrezno vzdrževanje in nadgradnjo oziroma posodabljanje infrastrukture namenjene slepim in slabovidnim, kar zajema vse sisteme za avtomatsko razpoznavo in sintezo govora ter jezikovne vire za izgradnjo teh sistemov ter povečanju števila prilagojenega gradiva v brajlici, zvoku in povečanem tisku. Komisija poziva Ministrstvo za kulturo, da jo pisno seznani z ukrepi za izboljšanje stanja na tem področju.

Hvala lepa.