Govor

Dober dan vsem. Lep pozdrav vsem članicam in članom odbora, seveda tudi vsem vabljenim. Vse vas lepo pozdravljam

Pričenjam 1. redno sejo Odbora za kulturo.

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: gospa Iva Dimic, Alenka Jeraj, gospod Andrej Hoivik, Anton Šturbej, gospod Bojan Podkrajšek in gospod Tomaž Lisec. Na seji kot nadomestni člani oziroma članice odbora s pooblastilom sodeluje namesto poslanca Dušana Stojanoviča mag. Dean Premik, lepo pozdravljen v naši kulturni družbi. Ker v poslovniškem roku nisem prejela predlogov za spremembo dnevnega reda ugotavljam, da je dnevni red pač takšen kot je bil prejet s sklicem, in sicer kot 1. točka je Poročila o izvajanju resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021-2025, in sicer za leto 2021, pod 2. točko Letno poročilo sveta za radiodifuzijo za obdobje 2021-2022, kot 3. točka Letno poročilo Slovenske tiskovne agencije za leto 2021 in kot 4. točka Razno.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE POROČILO O IZVAJANJU RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU ZA JEZIKOVNO POLITIKO 2021-2025 ZA LETO 2021.

Kot gradivo ste prejeli poročilo z dne 31. maja 2022, ki je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora ter mnenje Komisije državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport. K obravnavi te točke dnevnega reda sem vabila predstavnike Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Državni svet, Služba za slovenski jezik in Nacionalni svet za kulturo, Kulturniško zbornico Slovenije. In za začetek, torej, besedo dajem predstavniku predlagatelja. Izvolite.