Govor

Hvala lepa. Ko ste omenili šesti odstavek 64. člena pravi: »Državni zbor lahko odloča o razširitvi dnevnega reda le, če so razlogi zanjo nastali po sklicu seje to so in če je bilo poslancem poslano ali izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red. To tudi je bilo, tako da pogoji za odločanje o razširitvi dnevnega reda so izpolnjeni. / oglašanje iz dvorane/

A boste ponovili to, kar ste povedali? Gospod Černač, boste ponovili to, kar ste povedali? Prosim? Kaj želite, postopkovno? Izvolite postopkovno potem.