Govor

Ja, saj ravno to počnem, če mi boste dovolili.

Drugi del tega mojega izvajanja se pa nanaša na neizpolnjevanje pogojev, da bi bila točka 2.abc uvrščena na današnjo 6. izredno sejo, ker je Poslovnik v šestem odstavku 64. člena jasen in ne dvoumen in pravi, da Državni zbor lahko odloča o razširitvi dnevnega reda le, če so razlogi zanjo nastali po sklicu seje. Razlogi za te točke niso nastali po sklicu seje. Seja je bila sklicana včeraj 21. 6., gradivo Vlade je bilo posredovano Državnemu zboru za točke a. in b. 13. 6. in za točko c. 16. 6. Vsi ti razlogi so bili pred sklicem se šeste izredne seje in v kolikor boste vztrajali na tem, da obravnavamo te točke je to popolnoma nezakonito, kar pomeni, da bo tudi v nadaljevanju vsaj, ki bo iz vsebinskih razlogov nasprotoval odločitvam, ki naj bi bile danes sprejetje je imel toliko več formalnih možnosti, da te odločitve razveljavi. Poleg tega po vsebini ni nobenih razlogov za uvrščanje teh točk na izredno sejo iz včeraj na danes. V prvih dveh točkah imamo neke stare zadeve, ker so se postopki vlekli pol leta in ni nobene težave s tem, da se jih obravnava na redni seji. Pri točki c. pa so tudi vsebinski razlogi, ki utemeljujejo, da naj bi Državni zbor po hitrem postopku od včeraj do danes opravil razrešitev dveh članov nadzornega sveta SDH tako strokovno pomanjkljivi, da se postavlja veliko vprašanje kakršnekoli odločitve v zvezi s tem. Tako, da tako iz formalnih kot iz vsebinskih razlogov po moji oceni in po naši oceni niso izpolnjeni pogoji, da bi 2. točko lahko obravnavali na današnji 6. izredni seji, zato pričakujemo, da te obravnave danes ne bo in da bo obravnavana na eni od naslednjih sej.

Hvala.