Govor

Povejte svoje postopkovni predlog, gospod Černač. Povejte svoj postopkovni predlog vezan na Poslovnik!